Motion på arbejdspladsen kan hjælpe med sygefraværet og arbejdskulturen

Motion på arbejdspladsen kan hjælpe med sygefraværet og arbejdskulturen

Følgende inspirationsside tager udgangspunkt i borsen.dk’s artikel fra 2017 “Konkrete gevinster ved motion på jobbet”.


Motion på arbejdspladsen kan have betydelige fordele, ikke kun for medarbejdernes sundhed, men også for virksomhedens produktivitet og sygefravær. Ifølge forskning kan selv en times motion om ugen i arbejdstiden medvirke til at reducere sygefraværet med op til 30 procent. Denne praksis kan endda føre til besparelser på sygefravær, der i princippet gør det muligt for virksomheder at investere i motion uden ekstra omkostninger. Lad os se nærmere på, hvordan motion på arbejdspladsen kan have en positiv indvirkning på både medarbejdernes helbred og arbejdskulturen.


Fordele ved motion på arbejdspladsen:


Reduceret sygefravær: Flere undersøgelser viser, at motion i arbejdstiden kan føre til betydelige reduktioner i sygefraværet. En ph.d.-afhandling udført af Just Bendix Justesen og hans kolleger afslørede, at en times motion om ugen kunne mindske korttidssygefraværet med hele 56 procent. Dette betyder, at virksomheder, der tilbyder medarbejderne motion i arbejdstiden, kan opnå betydelige besparelser på sygefravær.


Øget produktivitet: Udover at mindske sygefraværet kan motion på arbejdspladsen også bidrage til at forbedre produktiviteten. Undersøgelser har vist, at regelmæssig motion kan øge medarbejdernes energiniveau, koncentrationsevne og mental skarphed. En forbedring på 10 procent i produktiviteten blev observeret i Justesen's forskning. Dette skyldes sandsynligvis, at motion frigiver endorfiner, der forbedrer humøret og reducerer stress, hvilket har en positiv indvirkning på medarbejdernes præstationer.


Implementering af motion på arbejdspladsen:


Skab bevidsthed: Ledelsen bør være proaktiv i at fremme motion som en del af arbejdskulturen. Gennemfør informationskampagner og fremhæv fordelene ved motion for både den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed. Dette kan bidrage til at skabe en bevidsthed om vigtigheden af motion og motivere medarbejderne til at deltage.


Sundhedsambassadører: Udpeg medarbejdere som sundhedsambassadører, der kan fungere som rollemodeller og motivatorer. Disse ambassadører kan informere om sundhedsrelaterede emner, arrangere træningsaktiviteter og tilskynde kollegerne til at deltage. Tilliden mellem kolleger kan have en stærk indflydelse på deltagelsen og opretholdelsen af motion på arbejdspladsen. Sundhedsambassadørerne kan også være med til at skabe en positiv og støttende atmosfære, hvor medarbejderne føler sig opmuntret og motiveret til at tage del i motionstilbuddene.


Tilpasning til individuelle behov: Det er vigtigt at erkende, at ikke alle medarbejdere har samme præferencer eller fysiske formåen. Derfor bør motionstilbuddene være fleksible og tilpasses de enkelte medarbejderes behov og interesser. Dette kan omfatte forskellige typer motion, såsom holdtræning, individuel træning eller fysiske aktiviteter uden for arbejdspladsen. Ved at tilbyde forskellige muligheder øges sandsynligheden for, at medarbejderne finder en motionsform, der passer til dem.


Ledelsens støtte: Succesfuld implementering af motion på arbejdspladsen kræver støtte og opbakning fra ledelsen. Det er vigtigt, at ledelsen tydeligt kommunikerer værdien af motion og skaber klare rammer og retningslinjer for implementeringen. Ledelsen skal også være rollemodeller og selv deltage i motionstilbuddene for at motivere medarbejderne og vise engagement.


Positive resultater ud over sundhedsmæssige fordele:

Implementering af motion på arbejdspladsen har vist sig at have positive virkninger ud over forbedret sundhed og reduceret sygefravær. Just Bendix Justesen observerede en klar forbedring i medarbejdertilfredshed og arbejdsklimaet. Når medarbejderne får mulighed for at motionere og prioritere deres sundhed på arbejdspladsen, føler de sig værdsatte og oplever en øget trivsel. Dette kan bidrage til et bedre samarbejde, øget engagement og et mere positivt arbejdsmiljø generelt.


Motion på arbejdspladsen har vist sig at være en effektiv metode til at reducere sygefravær og forbedre arbejdskulturen. Gennem tilrettelagte motionsprogrammer og støtte fra sundhedsambassadører kan virksomheder opnå betydelige besparelser på sygefravær og samtidig øge produktiviteten. For at sikre succes er det vigtigt, at ledelsen støtter op om motionstilbuddene og skaber en atmosfære, hvor medarbejderne føler sig opmuntret og motiveret til at deltage. Motion på arbejdspladsen kan ikke kun forbedre medarbejdernes sundhed, men også styrke samarbejdet, trivslen og det generelle arbejdsmiljø.


Hos Movewell tror vi på, at motion på arbejdspladsen kan være en nøgle til at nedsætte sygefraværet og forbedre arbejdskulturen. Vi tilbyder vores løsning Move On til at forbedre aktiviteten og motion på arbejdspladsen. Med Move On skræddersyer vi til den enkelte virksomhed og dens medarbejdere. Du kan læse mere om Move On her.


Herunder ser du vores udvalg af løbe- og træningstøj.